* - pola obowiązkowe do wypełnienia

Siedziba:

Dąbrowa Gęrnicza
ul. Perla 10 G ., 41-300
T: +48 32 793 41 08
M: +48 5000 63 433
F: +48 22 300 15 61
e-mail: biuro[at]nanobiz.pl

Biuro regionalne:

Jelcz - Laskowice
ul. Wrocławska 67, 55-220
e-mail: biuro[at]nanobiz.pl

NIP: 952 203 14 41 REGON: 141123390

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000287517

Kapitał zakładowy: 50.000 zł

 
NANOTEC ©2009 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE